CZARTOWSKI: Jednogłos w rozdźwięku

Chorału jako fenomenu kultury nie sposób oddzielić od historii Kościoła i historii powszechnej. Wszelkie tego rodzaju próby są fałszywe i sprowadzają “śpiew własny Kościoła” do roli osobliwej, jednogłosowej muzyki w martwym języku. Jako emanacja kultury stanowi on element organicznej wielkiej całości. Kultura zaś, zwłaszcza kultura wiary, stanowi bramę prowadzącą do Tego, który jest Dobrem i Logosem. Chorał gregoriański od momentu zaistnienia pierwszych wzmianek swojego muzycznego zapisu … Czytaj dalej CZARTOWSKI: Jednogłos w rozdźwięku