KARPOWICZ-ZBIŃKOWSKA: Odwrócić zwierciadło muzyki. O harmonii duszy i ciała, wewnętrznym piekle emocji oraz tracącym słuch świecie.

Być może jesteśmy na progu “nowego średniowiecza”, rozumianego jako powrót do muzyki, która by wyrażała chrześcijańską kulturę. Ale jak możemy pisać taką muzykę, skoro kultura przestała być chrześcijańska? Jedyna odpowiedź, która wydaje mi się dobrze wskazywać kierunek, to myśl Ratzingera: przede wszystkim należy szukać Boga. Wszystko inne będzie nam wtedy przydane. Benedyktyni nie kierowali się pragnieniem budowania kultury chrześcijańskiej. Oni po prostu szukali Boga. … Czytaj dalej KARPOWICZ-ZBIŃKOWSKA: Odwrócić zwierciadło muzyki. O harmonii duszy i ciała, wewnętrznym piekle emocji oraz tracącym słuch świecie.