Autor: Alicja Brzyska

na co dzień pracuje w branży wydawniczej, zajmuje się literaturą oraz marketingiem strategicznym. Autorka tekstów krytycznoliterackich i wywiadów na łamach portalu Klub Jagielloński i w magazynie „Pressje”. Publikowała w pismach „Czas Literatury” oraz „Plus Minus”.