Opinie | Raporty | Analizy

Opinie | Raporty | Analizy
Anna Byrska

BYRSKA: Żłobki to nie wszystko

Kryzys demograficzny wymieniany jest jako jedno z największych wyzwań z którymi przyjdzie zmierzyć się naszemu państwu w najbliższym czasie. Z raportu GUS pn. “Sytuacja demograficzna Polski do 2021 r.” wyczytamy, że liczba

Czytaj dalej »
Opinie | Raporty | Analizy
Przemysław Pietrzak

PIETRZAK: Wzbierająca fala chrystianofobii

Jak co roku Instytut Ordo Iuris przygotował raport dot. przestępstw z nienawiści. Ilość zgłaszanych aktów, w szczególności na tle chrystianofobicznym, obrazuje zdecydowanie niekorzystną tendencję.  W polskim prawie do czynów karalnych,

Czytaj dalej »