Autor: Antonina Karpowicz-Zbińkowska

doktor nauk teologicznych, muzykolog. Autorka książek „Teologia muzyki w dialogach filozoficznych św. Augustyna” (2013), „Zwierciadło muzyki” (2016) i „Rozbite zwierciadło. O muzyce w czasach ponowoczesnych” (2021). Członek redakcji „Christianitas”.