Autor: Judyta Tupczyńska

Judyta Tupczyńska urodziła się w Częstochowie, gdzie ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne w klasie skrzypiec. Jest absolwentką warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina, którą ukończyła zdobywając dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Równocześnie uczyła się gry na skrzypcach barokowych u Agaty Sapiechy w prowadzonym przez nią Międzywydziałowym Studium Muzyki Dawnej. Od kilku lat zasiada w radzie programowej Fundacji Ars Chori, w ramach której współtworzy autorskie projekty artystyczne, m.in. Festiwal „Muzyka Archiwów” i cykle koncertów „Barok po francusku”, „Bach vs. Händel, czyli spotkanie, którego nie było” oraz „Sacrum-profanum. Dwa oblicza Antonia Vivaldiego”.