Autor: Mateusz Kaliński

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz the Catholic University of America, Columbus School of Law w Waszyngtonie, gdzie uzyskał tytuł Master of Laws (LL.M.). Zajmuje się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym, obsługą korporacyjną spółek, w tym ich restrukturyzacją, oraz prawem procesowym. Sekretarz Ars Legis – Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników
Wydarzenie

XIX Święto Prawników w Krakowie

Święty Ivo Helory znany był za życia jako „adwokat biedaków”. Żył w XIII wieku, epoce rozkwitu systemu feudalnego, a mimo to traktował ubogich na równi z bogatymi. Mało tego, często opłacał

Czytaj dalej »