XIX Święto Prawników w Krakowie

Święty Ivo Helory znany był za życia jako „adwokat biedaków”. Żył w XIII wieku, epoce rozkwitu systemu feudalnego, a mimo to traktował ubogich na równi z bogatymi. Mało tego, często opłacał za nich koszty sądowe, a nawet odwiedzał ich w więzieniu. Na pomoc dla biednych przeznaczał wszystkie swoje dochody z działalności prawniczej. Już jako znany i ceniony prawnik przyjął święcenia kapłańskie. W obu swoich „profesjach” wyróżniał się tak potrzebną, zarówno w pracy adwokata jak i kapłana, pokorą i gorliwością. Pewnie dlatego właśnie jest jednocześnie patronem adwokatów, sędziów, notariuszy, ubogich, wdów, sierot, a nawet proboszczów.

Jego relikwie spoczywają w kaplicy świętego Tugduala w Tréguier. Co roku na odpust świętego Ivo przybywają tam prawnicy z całego świata. Polskim Tréguier jest natomiast Kraków, gdzie (niemal) co roku odbywa się pod patronatem „adwokata biedaków” Święto Prawników. Spotykamy się, żeby prosić o jego wstawiennictwo i jednocześnie uhonorować tych spośród nas, którzy szczególnie wytrwale podążają drogą cnót wyznaczoną przez świętego Ivo, poprzez wręczenie medali jego imienia.

Poprzednie dwa lata, naznaczone przez okres pandemii, uniemożliwiły nam organizację Święta Prawników w dotychczasowej formie (było bardzo ograniczone), dlatego w tym roku nadrabiamy zaległości, przyznając odznaczenia trzem osobom – Sędziemu Sądu Apelacyjnego w Krakowie w stanie spoczynku Włodzimierzowi Baranowi, radcy prawnemu Władysławowi Wójcikowi oraz adwokat Katarzynie Wisłockiej-Sieprawskiej.

Kult świętego Ivo dotarł do Polski bardzo szybko, bo już w XIV wieku. Jego śladem jest między innymi nazwa znanego uzdrowiska w południowo – wschodniej Polsce, Iwonicz – Zdrój. Jako stowarzyszenie Ars Legis, obraliśmy Ivo Helory naszym patronem, ponieważ chcemy, aby ślady jego obecności były obecne na salach sądowych i w kancelariach prawniczych. By ten pokorny prawnik i gorliwy kapłan, czuwał nad porządkiem i prawem w naszej ojczyźnie.

Dlatego też serdecznie zapraszamy na XIX Święto Prawników, które odbędzie się w 19 maja w Krakowie. Pełny program wydarzenia znajduje się na stronie Stowarzyszenia. 

 

Mateusz Kaliński
Mateusz Kaliński
absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz the Catholic University of America, Columbus School of Law w Waszyngtonie, gdzie uzyskał tytuł Master of Laws (LL.M.). Zajmuje się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym, obsługą korporacyjną spółek, w tym ich restrukturyzacją, oraz prawem procesowym. Sekretarz Ars Legis - Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników

WESPRZYJ NAS

Podejmujemy walkę o miejsce głosu prawdy w przestrzeni publicznej. Bez reklam, bez sponsorowanych artykułów, bez lokowania produktów.
To może się udać tylko dzięki wsparciu Czytelników. Tylko siłą zaangażowania Darczyńców będzie mógł wybrzmieć głos sprzeciwu wobec narastającego wokół chaosu!