Autor: Paweł Armada

ur. 1981, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Jagielloński, 2009), badacz historii idei, autor m.in. „Szkoły myślenia politycznego Leo Straussa (2012) i „Humanizmu jako realizmu” (2019). Jeden z założycieli Fundacji Lethe.