Autor: Bartosz Łukaszewski

dr Bartosz Łukaszewski, socjolog, MBA, wykładowca akademicki, adiunkt w Katedrze Socjologii Problemów Społecznych UPJP2, dyrektor Instytutu Kapitału Społecznego Collegium Humanum, analityk, działacz społeczny, komentator medialny. Członek Zarządu i Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji „Naszym Dzieciom”, ekspert PKA w dyscyplinie nauki socjologiczne, ekspert naukowy Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, redaktor naczelny Międzynarodowej Serii Wydawniczej „Studium społeczne. Społeczeństwo – Kultura – Wartości”.