Droższa wódka, mniej monopolowych? Polityka alkoholowa w Polsce | Jakubiak | Śpiewak

Jakiś czas temu w polskiej debacie publicznej rozgorzała dyskusja na temat polityki alkoholowej. Lewica Razem zaproponowała tzw. „trzy kroki do nowoczesnej polityki alkoholowej”, na które składają się następujące postulaty: wycofanie sprzedaży alkoholu ze stacji benzynowych, przestrzeganie zakazu reklamy alkoholu i rozszerzenie go o reklamy w internecie oraz upowszechnienie tanich testów trzeźwości na imprezach masowych.

Część komentatorów po prawej stronie podeszła do tej propozycji z dużą nieufnością widząc w niej paternalizm państwa i niesprawiedliwe obciążanie ludzi zdrowych problemami ludzi chorych. W tej optyce szukanie prawnych rozwiązań i daleko posuniętej interwencji państwa w celu ograniczenia problemu alkoholizmu w Polsce jest rozwiązaniem niewłaściwym.
 
Z kolei Jan Śpiewak , w duchu postulatów partii Razem, złożył pozew przeciwko Januszowi Palikotowi i Kubie Wojewódzkiemu. Znany działacz społeczny oskarżył ich o łamanie aktualnego prawa zakazującego reklamowania alkoholi wysokoprocentowych. Według Śpiewaka Palikot i Wojewódzki łamią ludziom życie przedstawiając picie piwa i wódki jako odpowiedź na życiowe problemy.
 
Według statystyk z 2021 roku milion osób w Polsce jest uzależnionych od alkoholu, 2,5 miliona osób go nadużywa , co daje nam 3,5 miliona osób, które spożywają alkohol w sposób dysfunkcyjny bądź patologiczny. Włączając w to fakt, że ofiarami alkoholu są nie tylko pijący, ale także ich otoczenie, problem jawi się jako bardzo poważny. Główna oś sporu przebiega wokół pytania: jak ten problem rozwiązać i co jest jego realnym źródłem?
 
  • Czy w Polsce istnieje społeczne przyzwolenie na nadużywanie alkoholu?
  • Czy powinniśmy całkowicie zakazać jego reklamowania i sprzedaży na stacjach benzynowych?
  • Jak daleko państwo powinno ingerować w zachowania Polaków?
  • Czy istnieje silne i wpływowe lobby alkoholowe w Polsce?
Na ten temat będą dyskutować:
 
Jan Śpiewak – polski polityk, socjolog, publicysta, działacz społeczny i samorządowy, współtwórca Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.
Marek Jakubiak – polski polityk i przedsiębiorca branży browarniczej, Twórca i prezes zarządu przedsiębiorstwa Browary Regionalne Jakubiak, poseł na Sejm VIII kadencji, założyciel Federacji dla Rzeczypospolitej. Kandydat na urząd prezydenta RP w pierwszych i drugich wyborach w 2020.
 
Spotkanie poprowadzi Cezary Boryszewski – koordynator warszawskiego oddziału Klubu Jagiellońskiego, sekretarz czasopisma idei „Pressje” oraz redaktor i szef „Działu poświęconego” na portalu opinii Klubu Jagiellońskiego.
 
 

 

Debata jest częścią projektu pn. ,,Kontra – Budujemy forum debaty publicznej” finansowanego z dotacji Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

WESPRZYJ NAS

Podejmujemy walkę o miejsce głosu prawdy w przestrzeni publicznej. Bez reklam, bez sponsorowanych artykułów, bez lokowania produktów.
To może się udać tylko dzięki wsparciu Czytelników. Tylko siłą zaangażowania Darczyńców będzie mógł wybrzmieć głos sprzeciwu wobec narastającego wokół chaosu!