[PODCAST] USA jak Cesarstwo Rzymskie? O prawdziwej kondycji Imperium | Marcin Makowski | Bartosz Brzyski

Prawa są zawsze chwiejne, póki nie znajdą oparcia w obyczajach. Obyczaje są bowiem jedyną trwałą siłą społeczeństwa – tak pisał Alexis de Tocqueville w kanonicznym dziele „O demokracji w Ameryce” w pierwszej połowie XIX wieku. Tezy sformułowane przez francuskiego myśliciela do tej pory stanowią przewodnik w namyśle o kondycji zachodniego imperium. Dlatego w dzisiejszej rozmowie bardziej niż rzeczom wielkim przyglądamy się Stanom Zjednoczonym w skali mikro, bowiem czasem o stanie państwa powiedzieć nam może nie polityczna wolta, ale niemal niezauważalna erozja obyczaju.Nagranie powstało w ramach projektu: ,,Kontra – Budujemy forum debaty publicznej” finansowanego z dotacji Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Bartosz Brzyski
Bartosz Brzyski
Rzecznik Klubu Jagiellońskiego, członek redakcji czasopisma idei „Pressje”. Współprowadzi podcast „Kultura poświęcona”. Publikował m.in. na łamach tygodnika „Plus Minus”, „Tygodnika PolsatNews.pl” i „Wszystko co Najważniejsze”. Z wykształcenia politolog.

WESPRZYJ NAS

Podejmujemy walkę o miejsce głosu prawdy w przestrzeni publicznej. Bez reklam, bez sponsorowanych artykułów, bez lokowania produktów.
To może się udać tylko dzięki wsparciu Czytelników. Tylko siłą zaangażowania Darczyńców będzie mógł wybrzmieć głos sprzeciwu wobec narastającego wokół chaosu!