Autor: Paweł Chojnacki

(1968) dr filozofii w zakresie historii społecznej (UCL), magister historii (UJ), zatrudniony w Biurze Badań Historycznych IPN w Krakowie, współpracownik Instytutu Historii PAN. Opublikował m.in. biografię Reemigrejtan. KIEDY ZYGMUNT NOWAKOWSKI WRÓCI WRESZCIE DO KRAKOWA?! (Kraków 2019). Także eseista, krytyk i polemista, od 1989 roku członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP).
Z oddechem

CHOJNACKI: Prowizoryczna ciemność

Na kanwie nowej książki Józefa Mackiewicza Najstarsi tego nie pamiętają ludzie IV Z tej prowizorycznej jeszcze ciemności, wyłania się człowiek na koniu. Napierśnik w błocie, kopyta stąpają miękko Józef Mackiewicz, 1938.

Czytaj dalej »
Z oddechem

CHOJNACKI: Pączki na iwach

Na kanwie nowej książki Józefa Mackiewicza Najstarsi tego nie pamiętają ludzie III. Motto I: – Napisać można wszystko, Józef Mackiewicz, 1935. Motto II: …od dziecka, ja osobiście, nie znosiłem literatury,

Czytaj dalej »
Z oddechem

CHOJNACKI: CIASNA DONICZKA…

Na kanwie nowej książki Józefa Mackiewicza Najstarsi tego nie pamiętają ludzie II. Ciasna doniczka albo – Wilno w worku. Dałbym pełen, złożony barokowo tytuł, gdyby podobne (tak na miejscu tutaj) nagłówki mieściły

Czytaj dalej »
Z oddechem

CHOJNACKI: Toń jezior i nieba

Na kanwie nowej książki Józefa Mackiewicza Najstarsi tego nie pamiętają ludzie Motto I: Toń jezior, jak toń nieba, jest szara, o wybitnej tendencji do zlewania się na horyzontach w smutną

Czytaj dalej »