Autor: Marek Jurek

(ur. 1960) publicysta, historyk, tłumacz. Ostatnio wydał „100 godzin samotności czyli rewolucja październikowa nad Wisłą”. Tłumaczył Charles’a Maurrasa i Jeana Madirana. Współzałożyciel magazynu „Christianitas”. Przez wiele lat czynny polityk, m.in. przewodniczący Krajowej Rady RTV, marszałek Sejmu RP, poseł do Parlamentu Europejskiego.
Szybka kontra

JUREK: Jedyne źródło odrodzenia Zachodu

Zasadniczy problem współczesnej cywilizacji – pisze Bronisław Wildstein – „ma charakter metafizyczny”, „fundamentem jest religia”. To założenie łączy refleksję zawartą w „Buncie i afirmacji” z najlepszą tradycją konserwatywną, uosabianą

Czytaj dalej »
Szybka kontra

JUREK: Legenda naszej wolności

„Bunt i afirmacja” Bronisława Wildsteina to w punkcie wyjścia obrachunek z nadziejami pokolenia, które przez ostatnie niemal pół wieku kształtowało polskie życie publiczne. Baza doświadczeń autora jest tu rzeczywiście wyjątkowa, począwszy

Czytaj dalej »
Szybka kontra

JUREK: Niekochana Christianitas i wojna

Jeśli spojrzymy na państwa najbardziej zaangażowane po stronie Ukrainy w czasie obecnej wojny – rysuje się ciekawa kulturowa mapa powojennej Europy. Przeważają tu bowiem kraje zajmujące mniej lub bardziej

Czytaj dalej »
Szybka kontra

JUREK: Zbrodnia bez kary (bo dawno przedawniona)

Dyskutując o charakterze systemu Putina ustaliliśmy z Tomaszem Terlikowskim, że nie różnimy się w rejestracji cech tego zjawiska, ale co do jego istoty (za którą ja uważam neosowietyzm). Przy czym Tomasz zastrzegł, że jego zdaniem w ogóle

Czytaj dalej »