Autor: Marek Jurek

(ur. 1960) publicysta, historyk, tłumacz. Ostatnio wydał „100 godzin samotności czyli rewolucja październikowa nad Wisłą”. Tłumaczył Charles’a Maurrasa i Jeana Madirana. Współzałożyciel magazynu „Christianitas”. Przez wiele lat czynny polityk, m.in. przewodniczący Krajowej Rady RTV, marszałek Sejmu RP, poseł do Parlamentu Europejskiego.
Szybka kontra

JUREK: Młodość, czyli posterunek chwilowy

Ciekawą naukę na temat „pokoleniowych” ruchów politycznych znaleźć można w Pierwszej Księdze Królewskiej. Po śmierci Salomona poddani, szczególnie z plemion północnych, zwrócili się do nowego króla Roboama o złagodzenie ciężarów, które

Czytaj dalej »
Szybka kontra

JUREK: Nędza demokracji i jej negacji

Trudno odnaleźć demokrację nie tylko w naturze – co nie byłoby jeszcze niczym dziwnym – ale i w kulturze. Nie ma jej ani w armii, ani na uniwersytecie, ani w orkiestrze, ani w warsztacie, ani w sądzie. Nie ma

Czytaj dalej »
Szybka kontra

JUREK: Jedyne źródło odrodzenia Zachodu

Zasadniczy problem współczesnej cywilizacji – pisze Bronisław Wildstein – „ma charakter metafizyczny”, „fundamentem jest religia”. To założenie łączy refleksję zawartą w „Buncie i afirmacji” z najlepszą tradycją konserwatywną, uosabianą

Czytaj dalej »
Szybka kontra

JUREK: Legenda naszej wolności

„Bunt i afirmacja” Bronisława Wildsteina to w punkcie wyjścia obrachunek z nadziejami pokolenia, które przez ostatnie niemal pół wieku kształtowało polskie życie publiczne. Baza doświadczeń autora jest tu rzeczywiście wyjątkowa,

Czytaj dalej »