Autor: Marek Jurek

(ur. 1960) publicysta, historyk, tłumacz. Ostatnio wydał „100 godzin samotności czyli rewolucja październikowa nad Wisłą”. Tłumaczył Charles’a Maurrasa i Jeana Madirana. Współzałożyciel magazynu „Christianitas”. Przez wiele lat czynny polityk, m.in. przewodniczący Krajowej Rady RTV, marszałek Sejmu RP, poseł do Parlamentu Europejskiego.
Szybka kontra

JUREK: Dmowski na pustyni Negew

W heroicznych czasach podziemnej walki o niepodległość prowadzonej przez Ligę Narodową sformułował Dmowski dwa kanony nacjonalizmu. Po pierwsze – że są sytuacje, w których nie daje się rozstrzygnąć międzynarodowych sporów według prostych zasad sprawiedliwości,

Czytaj dalej »
Szybka kontra

JUREK: Arcach, czyli elegia dla antypodów

■ Fryderyk Engels z podziwem pisał o Historii wymiatającej z powierzchni ziemi „szczątki narodów”, sprzymierzające się z Reakcją przeciw Postępowi. Narody powinny stać w równym szeregu walki o postęp, to jedyna racja

Czytaj dalej »
Szybka kontra

JUREK: Polska i przyszła Ukraina

■ 24 lutego 2022 roku narodził się nowy naród ukraiński. Agresja Władimira Putina stanowiła owo opisane przez Toynbee’ego „wyzwanie”, na które „odpowiedzią” była nowa świadomość i nowa postawa

Czytaj dalej »
Szybka kontra

JUREK: Jeśli Matka straci głos

Powołaniem Kościoła jest głoszenie prawdy i życie prawdą. Kościół wyznaje ją explicite w aktach Magisterium i w formacji seminaryjnej, na uniwersytetach i w debacie publicznej. Ale wyznaje ją również implicite, poprzez swe akty sakramentalne, codzienne

Czytaj dalej »
Szybka kontra

JUREK: Papież Efezjan

Leon XIV delikatnie gładził swą białą sutannę. Gdy ją rano wkładał przed okropną rozmową, która go czekała, poczuł się przez chwilę naprawdę szczęśliwy. „Idę bronić wiary” – pomyślał – „nie spodziewałem

Czytaj dalej »
Szybka kontra

Benedykt XVI, czyli tajemnica łagodności

Żaden z papieży ostatniego półwiecza nie pokazywał tak wyraźnie kryzysu katolicyzmu jak Benedykt XVI. Św. Jan Paweł II mógł pięknie pisać w „Redemptoris missio” o wewnętrznych blokadach ewangelizacji: „Trudności wewnętrzne i zewnętrzne

Czytaj dalej »
Szybka kontra

O Benedykcie XVI i płodnej utopii

Niezależnie od nadziei wielu katolików na trwałość dziedzictwa Benedykta XVI, na to, że jego nauczanie i akty będą falochronem chroniącym Kościół przed cywilizacyjnym potopem – przekonanie, że wpływ zmarłego papieża wzrośnie, a nie się

Czytaj dalej »