Autor: Marek Jurek

(ur. 1960) publicysta, historyk, tłumacz. Ostatnio wydał „100 godzin samotności czyli rewolucja październikowa nad Wisłą”. Tłumaczył Charles’a Maurrasa i Jeana Madirana. Współzałożyciel magazynu „Christianitas”. Przez wiele lat czynny polityk, m.in. przewodniczący Krajowej Rady RTV, marszałek Sejmu RP, poseł do Parlamentu Europejskiego.
Szybka kontra

JUREK: Twierdza Breżniew na czubku globusa

W praktyce rewindykowane przez Kreml „bezpieczeństwo Rosji” oznacza prawo do niepociągających konsekwencji międzynarodowych („bezpiecznych”) najazdów na wybranych sąsiadów. To przejęcie faktycznej suwerenności, więc władzy zwierzchniej i gwarantującego ją prawa do użycia siły na terytorium

Czytaj dalej »