Autor: Marek Jurek

(ur. 1960) publicysta, historyk, tłumacz. Ostatnio wydał „100 godzin samotności czyli rewolucja październikowa nad Wisłą”. Tłumaczył Charles’a Maurrasa i Jeana Madirana. Współzałożyciel magazynu „Christianitas”. Przez wiele lat czynny polityk, m.in. przewodniczący Krajowej Rady RTV, marszałek Sejmu RP, poseł do Parlamentu Europejskiego.
Szybka kontra

JUREK: Twierdza Breżniew na czubku globusa

W praktyce rewindykowane przez Kreml „bezpieczeństwo Rosji” oznacza prawo do niepociągających konsekwencji międzynarodowych („bezpiecznych”) najazdów na wybranych sąsiadów. To przejęcie faktycznej suwerenności, więc władzy zwierzchniej i gwarantującego ją prawa do użycia siły na terytorium uznanym

Czytaj dalej »
Szybka kontra

JUREK: Naiwny cynizm „realistów”

Wpływy Ameryki wynikają przede wszystkim z wiary (nierzadko złudnej), jaką Ameryka budzi, a nie z militarnego przymusu czy z knowań wywiadu. Wiara ta była zasadniczym czynnikiem kluczowych zmian w Europie Środkowej i Wschodniej w ciągu

Czytaj dalej »
Szybka kontra

JUREK: Zapętlona solidarność Zachodu

Gdyby politycy tacy, jak Mark Rutte, czuli się odpowiedzialni za wynik tej wojny, uważaliby że przyjęcie wniosku Ukrainy o udział w Unii to i tak niewiele, wobec potrzeby pomocy zbrojnej. Ale żeby dokonywać takiego rachunku trzeba

Czytaj dalej »
Szybka kontra

JUREK: Moskalofilia francuska

W czasie drugiej wojny światowej współpraca ze Stalinem budowała pozycję de Gaulle’a wobec silniejszych anglosaskich partnerów. Po wojnie Francja, kompletnie pobita w 1940 roku, znalazła się w gronie supermocarstw jako stały

Czytaj dalej »