Opinie | Raporty | Analizy

Opinie | Raporty | Analizy
Katarzyna Gęsiak

GĘSIAK: Stan nadzwyczajny bez Stanu Nadzwyczajnego

Bez ogłoszenia stanu klęski żywiołowej rząd nie jest uprawniony do nakładania na społeczeństwo tak drastycznych, dotykających niekiedy tzw. istoty praw i wolności, obostrzeń. Od marca 2020 r. w Polsce obowiązuje stan epidemii w związku z pojawieniem

Czytaj dalej »